Wat doen we?


We zijn er om de belangen van onze wijk te behartigen, los van politiek.
Het basisprincipe is: wat leeft er bij jullie, wat vinden jullie belangrijk? Wij bieden daarvoor ondersteuning en coördinatie. Het initiatief komt dus van jullie.

Wat doen we wel:
  • Isvag leeft in onze wijk, we zullen dat verder behandelen (informatie doorsturen, bezwaarschriften organiseren in samenwerking met de Milieuraad).
  • waar mogelijk informatie verschaffen die onze wijk aanbelangt.
  • bezwaarschriften tegen bouwprojecten: het initiatief komt van jullie, wanneer er voldoende draagkracht (consensus) is bij de directe omwonenden, zullen wij jullie hiermee ondersteunen.
  • organiseren garageverkoop.
  • alle vragen zijn welkom.

Wat doen we niet:
  • conflicten tussen buren oplossen: daarvoor kan je terecht bij de gemeenschapswacht : 03 887 84 76 gemeenschapswacht@aartselaar.be
  • problemen met de afvalophaling: dat meld je best dezelfde dag nog via info@aartselaar.be
  • onderhoudsproblemen op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld: straatlverlichting, groenonderhoud, onderhoud van wegen, voetpaden of fietspaden: die meld je best via de meldingsfiche op de website van de gemeente.
  • rattenoverlast: de rattenvanger contacteren via de technische dienst 03 887 84 76

Schrijf u in op onze maillijst...

Schrijf je in op onze maillijst indien je graag op de hoogte wordt gehouden. Graag naam, adres, telefoonnummer en mailadres

Inschrijven